ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


Ηλεκτρονικός ζυγός 500gr/0,1gr
ΓΕ.130.3

150,00
Τιμή προσφοράς: 75,00
 
Συσκευή ταλαντώσεων

83,80
Τιμή προσφοράς: 54,00
 
Κατασκευή Αντλία νερού
ΕΠ.493.0

13,50
Τιμή προσφοράς: 12,00
 
Κατασκευή Περισκόπιο
ΤΟ.075.0

12,50
Τιμή προσφοράς: 11,50
 
Κατασκευή Ρομποτικό όχημα
ΤΟ.169.0

27,90
Τιμή προσφοράς: 25,00
 
Κατασκευή Φόρμουλα
ΤΟ.345.0

23,00
Τιμή προσφοράς: 21,00