Εργαστηριακά όργανα


Αγωγιμόμετρο φορητό
ΧΗ.580.0

130,00 €

 
Πεχάμετρο
ΧΗ.560.0

97,50 €