Ατομικά έργα


ΤΟ.465.0 - Κατασκευή Όχημα ηλεκτροκίνητο συναρμολογούμενο

Πολύ εύκολη κατασκευή. Όλα τα υλικά που συμπεριλαμ-βάνονται στη συσκευασία είναι προκατασκευασμένα και έτσι αυτό που απαιτείται είναι μια απλή αλλά προσεκτική συναρμολόγηση των επιμέρους εξαρτη-μάτων. Οι συνδέσεις επιτυγχάνονται με ειδικά μεταλλικά ελάσματα και μικρές βίδες. Για τη λειτουργία του απαιτούνται δυο μπαταρίες ΑΑ  1,5 V.


 
Τιμή: 32,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: