Ατομικά έργα


ΤΟ.430.0 - Κατασκευή Όχημα με λάστιχο (Dragster)

Όχημα Dragster κινούμενο με τη βοήθεια ενός συστρεφόμενου λάστιχου. Κατασκευάζεται πολύ εύκολα και γρήγορα ακολουθώντας τις κατασκευαστικές οδηγίες και τα σχέδια. Με την κατασκευή αυτή καλλιεργούνται πολλές δεξιότητες ενώ δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να ερευνήσει και να μελετήσει και το θεωρητικό μέρος που υπεισέρχεται στην κατασκευή. Μήκος κατασκευής: 300 mm.


 
Τιμή:13,40
Τιμή προσφοράς: 12,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: