Ατομικά έργα


ΤΟ.410.0 - Κατασκευή Εργαστήρι

Η κατασκευή αναφέρεται σε ένα μοντέλο εργαστηρίου των αρχών του τελευταίου αιώνα και περιλαμβάνει όλα τα συστήματα μετάδοσης της κίνησης της εποχής εκείνης. Μεταξύ των μηχανοκίνητων εργαλείων που περιλαμβάνει είναι ένας τόρνος, μια πλάνη και ένας περιστροφικός δίσκος κοπής. Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα είναι προκατασκευασμένα.


 
Τιμή:21,50
Τιμή προσφοράς: 20,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: