Ατομικά έργα


ΤΟ.355.0 - Κατασκευή Χριστουγεννιάτικη πυραμίδα

Με την κατασκευή αυτή δείχνεται ένας τρόπος μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε κινητική. Πλήρες πακέτο υλικών για την κατασκευή μιας διακοσμητικής Χριστουγεννιάτικης πυραμίδας με περιστρεφόμενη φτερωτή. Η εκκλησία και το δέντρο γίνονται από ειδικό αφρώδες υλικό που μπορεί πολύ εύκολα να διαμορφωθεί. Η περιστροφή της έλικας επιτυγχάνεται από το σχηματιζόμενο ανοδικό ρεύμα θερμού αέρα.


 
Τιμή:15,90
Τιμή προσφοράς: 14,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: