Ατομικά έργα


ΤΟ.245.0 - Κατασκευή Αεριωθούμενο όχημα

Εύκολη κατασκευή που προσφέρεται για πολλές και αξιόλογες εργασίες στις Φυσικές Επιστήμες και τη Τεχνολογία. Η ιδέα στηρίζεται σε μια πολύ βασική αρχή της Φυσικής, την " Αρχή Διατήρησης της Ορμής ".. Μήκος κατασκευής 200 mm.


 
Τιμή: 6,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: