Εργαστηριακά όργανα


Αγωγιμόμετρο
ΧΗ.580.0 
Πεχάμετρο
ΧΗ.560.0

78,00 €