Ηλεκτρισμός


Στοιχείο Peltier
ΗΛ.420.0

19,40 €

 
Συναρμολογούμενος κινητήρας
ΗΛ.400.0

34,50 €

 
Σύρμα κονσταντάνης (ρολό)
ΗΛ.178.0

40,00 €

 
Σύρμα χάλκινο
ΗΛ.175.0

,60 €

 
 
Σύρμα χάλκινο εμαγιέ
ΗΛ.176.0 
Σύρμα χρωμονικελίνης
ΗΛ.177.0 
Συσκευή Coulomb
ΗΛ.080.0 
Συσκευή Oersted
ΜΑ.085.0

37,10 €

 
 
Συσκευή αναρριχώμενων σπινθήρων
ΗΛ.392.0

31,30 €

 
Συσκευή αποτύπωσης ηλεκτρικού πεδίου
ΗΛ.110.0 
Συσκευή γαλβανοπλαστικής
ΗΛ.435.0

40,60 €

 
Συσκευή επίδειξης ηλεκτρικού πεδίου
ΗΛ.115.0

40,00 €

 
 
Συσκευή νόμου του Ohm
ΗΛ.220.0

34,90 €

 
Συσκευή παράλληλων αγωγών
ΗΛ.310.0 
Συσκευή φάσματος μαγνητικού πεδίου ευθυγράμμου ρευματοφόρου αγωγού
ΗΛ.320.0

23,60 €

 
Συσκευή φάσματος μαγνητικού πεδίου κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού
ΗΛ.325.0

18,10 €

 
 
Συσκευή φάσματος μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρου σωληνοειδούς
ΗΛ.330.0

19,30 €

 
Σωλήνας Braun
ΗΛ.485.0 
Σωλήνας De La Rive
ΗΛ.475.0 
Σωλήνας Roentgen
ΗΛ.480.0 
   |  Σελίδες αποτελεσμάτων: 1 2 3 4 5 6 7