Θερμότητα


Θερμόμετρο ηλεκτρονικό
ΘΕ.039.0

9,10 €

 
Θερμόμετρο ιατρικό
ΘΕ.038.0 
Θερμόμετρο μεγίστου – ελαχίστου
ΘΕ.037.0

14,90 €

 
Θερμόμετρο πολλαπλών κλιμάκων
ΘΕ.035.0

10,60 €

 
 
Θερμόμετρο ψηφιακό με μεταλλική προέκταση
ΘΕ.030.6

50,00 €

 
Θερμοσκοπικό χαρτί
ΘΕ.033.0 
Θερμοχρωμικοί δείκτες
ΘΕ.032.0

18,10 €

 
Λύχνος οινοπνεύματος
ΘΕ.002.0

17,10 €

 
 
Μηχανή Garnot “επάνω στο χέρι”
ΘΕ.123.1

193,80 €

 
Πλέγμα πυρίμαχο
ΘΕ.020.0

3,00 €

 
Σειρά μεταλλικών δοχείων
ΘΕ.110.0

22,50 €

 
Συσκευή ‘’έκρηξης’’ με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
ΘΕ.116.0

23,10 €

 
 
Συσκευή Tyndall
ΘΕ.115.0

11,50 €

 
Συσκευή γραμμικής διαστολής με μια ράβδο
ΘΕ.055.0 
Συσκευή γραμμικής διαστολής με τρεις ράβδους
ΘΕ.056.0

49,40 €

 
Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας στερεών
ΘΕ.160.0 
 
Συσκευή μελέτης της ακτινοβολίας θερμότητας
ΘΕ.105.0

6,90 €

 
Συσκευή προσδιορισμού μηχανικού ισοδύναμου της θερμότητας
ΘΕ.155.0 
Συσκευή της κατ’ όγκο διαστολής a-Lab
ΘΕ.050.1

31,30 €

 
Συσκευή της κατ’ όγκο διαστολής μεγάλη
ΘΕ.050.0

23,80 €

 
   |  Σελίδες αποτελεσμάτων: 1 2 3