Θερμότητα


Θερμόμετρο ιατρικό
ΘΕ.038.0 
Θερμόμετρο μεγίστου – ελαχίστου
ΘΕ.037.0

11,90 €

 
Θερμόμετρο πολλαπλών κλιμάκων
ΘΕ.035.0

8,50 €

 
Θερμόμετρο ψηφιακό με μεταλλική προέκταση
ΘΕ.030.6

40,00 €

 
 
Θερμοσκοπικό χαρτί
ΘΕ.033.0 
Θερμοχρωμικοί δείκτες
ΘΕ.032.0

14,50 €

 
Λύχνος οινοπνεύματος
ΘΕ.002.0

13,70 €

 
Πλέγμα πυρίμαχο
ΘΕ.020.0

2,40 €

 
 
Σειρά μεταλλικών δοχείων
ΘΕ.110.0

18,00 €

 
Συσκευή ‘’έκρηξης’’ με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
ΘΕ.116.0

18,50 €

 
Συσκευή Tyndall
ΘΕ.115.0

9,20 €

 
Συσκευή γραμμικής διαστολής με μια ράβδο
ΘΕ.055.0 
 
Συσκευή γραμμικής διαστολής με τρεις ράβδους
ΘΕ.056.0

39,50 €

 
Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας στερεών
ΘΕ.160.0 
Συσκευή μελέτης της ακτινοβολίας θερμότητας
ΘΕ.105.0

5,50 €

 
Συσκευή προσδιορισμού μηχανικού ισοδύναμου της θερμότητας
ΘΕ.155.0 
 
Συσκευή της κατ’ όγκο διαστολής a-Lab
ΘΕ.050.1

25,00 €

 
Συσκευή της κατ’ όγκο διαστολής μεγάλη
ΘΕ.050.0

19,00 €

 
Συσκευή της κατ’ όγκο διαστολής μικρή
ΘΕ.050.2

15,00 €

 
Σωλήνας διάδοσης θερμότητας στα υγρά
ΘΕ.100.0

15,50 €

 
   |  Σελίδες αποτελεσμάτων: 1 2 3