Μηχανική στερεών


Κύλινδρος του Newton
ΜΣ.390.0

31,90 €

 
Νήμα στάθμης
ΜΣ.040.0

6,80 €

 
Περιστρεφόμενο εκκρεμές του Foucault
ΜΣ.140.0

21,00 €

 
Ρυθμιστής του Watt
ΜΣ.135.0

36,90 €

 
 
Σειρά ελατηρίων
ΜΣ.020.0

18,40 €

 
Σετ Μηχανικής
ΜΣ.445.1 
Σετ Στατικής Μηχανικής (Megafordes)
ΜΣ.445.0

487,50 €

 
Σετ τροχαλιών
ΜΣ.086.0

32,50 €

 
 
Συσκευή αδράνειας
ΜΣ.350.0

28,10 €

 
Συσκευή για τη μελέτη της κεντρομόλου δύναμης
ΜΣ.110.0

11,80 €

 
Συσκευή ελεύθερης πτώσης με σύστημα φωτοπυλών
ΜΣ.240.0

187,50 €

 
Συσκευή επίδειξης φαινόμενου βάρους με κυκλικό δυναμόμετρο
ΜΣ.435.2

59,40 €

 
 
Συσκευή επίδειξης φαινόμενου βάρους με μικρό πεταλοειδή μαγνήτη
ΜΣ.435.0

21,30 €

 
Συσκευή επίδειξης φαινόμενου βάρους με πλαστικό ποτήρι
ΜΣ.435.1

9,40 €

 
Συσκευή ισορροπίας
ΜΣ.060.0

22,50 €

 
Συσκευή κέντρου μάζας
ΜΣ.055.0

22,50 €

 
 
Συσκευή κρούσης σε δύο διαστάσεις (απλή)
ΜΣ.230.0

23,40 €

 
Συσκευή κρούσης σε δύο διαστάσεις (εισαγωγής)
ΜΣ.230.1

32,50 €

 
Συσκευή μελέτης πλάγιας βολής
ΜΣ.430.0

33,80 €

 
Συσκευή νόμου διατήρησης της μηχανικής ενέργειας
ΜΣ.310.0

40,60 €

 
   |  Σελίδες αποτελεσμάτων: 1 2 3