ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΓΕ.125.1 - Ζυγός - πλάστιγγα

Αναλογικός ζυγός με 1 δίσκο ακρίβειας 0,1g με δυνατότητα ζύγισης 2610g


 
Τιμή: 99,20
Διαθέσιμο

Ποσότητα: