ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΓΕ.575.0 - Laser μικρά

Κατάλληλα για πειράματα και εργαστηριακές ασκήσεις οπτικής. Είναι Laser διόδου και λειτουργούν με τρεις μπαταρίες τύπου ‘’φακής’’.


 
Τιμή: 4,40
Διαθέσιμο

Ποσότητα: