ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΓΕ.125.0 - Ζυγός τριπλής φάλαγγας ακρίβειας 0,1g

Μηχανικός ζυγός στιβαρής κατασκευής με ένα δίσκο και τρεις φάλαγγες. Η μία είναι βαθμονομημένη ανά 100 g, η άλλη ανά 10 g και η τρίτη ανά 0,1g. Για την ακριβή ζύγιση ενός σώματος χρησιμοποιούμε και τις τρεις φάλαγγες οπότε η τιμή του αποτελέσματος της ζύγισης προκύπτει από το άθροισμα των δύο επιμέρους ενδείξεων.


 
Τιμή: 100,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: