ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΓΕ.060.0 - Άγκιστρο με στέλεχος

Έχει μήκος περίπου 16 cm και διάμετρο 10 mm. Προσαρμόζεται στον απλό ή στον περιστρεφόμενο σύνδεσμο και χρησιμοποιείται για την ανάρτηση ελατηρίων, τροχαλιών κ.λπ..


 
Τιμή: 7,40
Διαθέσιμο

Ποσότητα: