ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΓΕ.015.0 - Βάση κωνική

Έχει σχήμα κόλουρου κώνου και χρησιμοποιείται για τη στήριξη μικρών οργάνων μέσω μικρού ορθοστάτη.


 
Τιμή: 20,60
Διαθέσιμο

Ποσότητα: