Ερευνητικές εργασίες


Ε.Ε. 05 - Νόμος των φακών

Ερευνάται: Η συναρτησιακή σχέση 1 / f = 1 / a + 1 / b Εξαρτημένη μεταβλητή: Η απόσταση b του ειδώλου από το κέντρο του φακού Ανεξάρτητες μεταβλητές: Η απόσταση a του αντικειμένου από το κέντρο του φακού και η εστιακή απόσταση f του φακού.. Υλικά: Φακοί αμφίκυρτοι 2, Μεζούρα 1 m, Πέτασμα λευκό, Κεράκι ρεσό.


 
Τιμή: 23,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: