Ερευνητικές εργασίες


Ε.Ε. 03 - Νόμος Θερμιδομετρίας

Ερευνάται: Η συναρτησιακή σχέση m. c. Δθ = I2. R. t Εξαρτημένη μεταβλητή: Η μεταβολή της θερμοκρασίας Δθ Ανεξάρτητες μεταβλητές: H ένταση του ρεύματος Ι και η χρονική διάρκεια t. Υλικά: Θερμιδόμετρο, Θερμόμετρο, Ψηφιακό χρονόμετρο, Πολύμετρο, Ογκομετρικός κύλινδρος 100 ml, Καλώδια με κροκοδειλάκια 2


 
Τιμή: 61,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: