Ομαδικά έργα


ΟΕ.002.0 - Κατασκευή Αιολικό πάρκο

Πρόκειται για ένα ομαδικό έργο που αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου που να περιλαμβάνει τις ανεμογεννήτριες και ένα μικρό χωριό. Η ρευματοδότηση του χωριού μπορεί να γίνει άμεσα από τις ανεμογεννήτριες ή διαμέσου μιας μπαταρίας κλειστού τύπου και μικρών διαστάσεων. Η εταιρία μας σας προσφέρει όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε και τις σχετικές οδηγίες λειτουργίας και χρήσης αυτών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα συμβάλει στην πετυχημένη κατασκευή και παρουσίαση του έργου αυτού.
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να λειτουργήσουν και με τον αέρα από ένα πιστολάκι μαλλιών.
Το κόστος της κατασκευής εξαρτάται από το μέγεθος του πάρκου και κυμαίνεται μεταξύ 50 και 75 Ευρώ.


 
Τιμή: 75,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: