Ατομικά έργα


ΤΟ.168.1 - Κατασκευή Θερμοκήπιο τοξωτό

Πρόκειται για ένα θερμοκήπιο από μεταλλικά τόξα διαστάσεων (ΜxΠxΥ)  42 x 25 x 17 cm . Όλα τα υλικά είναι προκατασκευσμένα και αυτό που απαιτείται είναι μια απλή συναρμολόγιση.


 
Τιμή: 7,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: