Ατομικά έργα


ΤΟ.264.0 - Κατασκευή Αδρανειακό όχημα αγώνων (Go-Cart)

Ιδανική κατασκευή που καλλιεργεί ερευνητικές και τεχνικές δεξιότητες στους μαθητές. Η λειτουργία του κινητήρα προκύπτει από την ενέργεια που αποδίδεται από ένα σφόνδυλο (Βαριά μεταλλική ρόδα), έτσι δεν απαιτείται μπαταρία. Η συσκευασία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, αναλυτικές οδηγίες και σχέδια κατασκευής. Διαστάσεις: 140 x 80 mm


 
Τιμή: 11,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: