Ατομικά έργα


EΠ.478.0 - Κατασκευή Άβακας - Κατακόρυφο αριθμητήριο

Μια πρακτική κατασκευή που βοηθά στην κατανόηση της λογικής των μαθηματικών πράξεων στο δεκαδικό σύστημα. Τα υλικά σας τα προσφέρουμε στη τελική τους μορφή και εσείς τα συναρμολογείτε σύμφωνα με τις οδηγίες. Ο άβακας που θα φτιάξετε αποτελείται από πέντε διπλές κατακόρυφες στήλες, από ανοξείδωτο χονδρό σύρμα, με 12 χάνδρες περασμένες σε κάθε μια στήλη. Μια κατασκευή και ταυτόχρονα ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας για την αριθμητική.


 
Τιμή: 7,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: