Προσωπογραφίες


ΘΕ.123.2 - Μηχανή Garnot ηλιακή

Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό λειτουργικό μοντέλο θερμικής μηχανής τύπου Carnot με ένα και μόνο βραχίονα. Στην περίπτωση αυτή ο μονωτής μεταφέρεται εναλλάξ μεταξύ της θερμής και ψυχρής θερμοδεξαμενής με τη βοήθεια ενός φυσικού μαγνήτη που βρίσκεται σ


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: