ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


ΕΠ.045.0 - Γυροσκόπιο

Μικρών διαστάσεων γυροσκοπική διάταξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία εννοιών και αρχών που σχετίζονται με τη Μηχανική του Στερεού Σώματος αλλά και ως επιστημονικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι.


 
Τιμή: 27,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: