ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


ΕΠ.020.0 - Κλισίμετρο

Κατάλληλο για την ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Οι μαθητές πολύ εύκολα μπορούν να μετρήσουν τη γωνία υπό την οποία φαίνονται τα δένδρα, τα κτίρια και άλλα χαρακτηριστικά αντικείμενα της γύρω περιοχής.


 
Τιμή: 30,60
Διαθέσιμο

Ποσότητα:  

 

Δείτε και αυτά…


Powerball Gyroscope

29,00
25,00 €
 
Αγαπόμετρο
ΕΠ.205.0


16,10 €
 
Αεικίνητα
ΕΠ.005.0


22,50 €