ΛΟΙΠΑ


ΗΛ.585.0 - Κονσόλες λογικών κυκλωμάτων

Πρόκειται για συσκευές στην επιφάνεια των οποίων είναι σχεδιασμένες όλες οι βασικές ψηφιακές πύλες, όπως AND, OR, NOT, με τις οποίες μπορούμε να κατασκευάσουμε συνθετότερα ψηφιακά κυκλώματα συνδυαστικής λογικής. Η τροφοδοσία γίνεται από μια μπαταρία 4,5 V


 
Τιμή: 137,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: