ΛΟΙΠΑ


ΜΡ.151.0 - Κολυμβητής του Καρτέσιου

Η αρχή λειτουργίας της συσκευής στηρίζεται στο φαινόμενο της άνωσης και στην αρχή του Pascal. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή εκπαιδευτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιστημονικό παιχνίδι. Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα διάφορα μέρη της συσκευής είναι σύμφωνα με τις διεθνείς πιστοποιημένες προδιαγραφές.


 
Τιμή: 4,40
Διαθέσιμο

Ποσότητα: