ΛΟΙΠΑ


ΜΣ.370.2 - Εκκρεμές του Newton μεγάλο προβαλλόμενο

Παρόμοια με τις προηγούμενες συσκευές αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος διαστάσεων x x mm. Και με αυτή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε βασικές αρχές της Μηχανικής, όπως είναι η αρχή διατήρησης της ενέργειας και η αρχή διατήρησης της ορμής. Η ειδική βάση στήριξης


 
Τιμή: 21,90
Διαθέσιμο

Ποσότητα: