ΛΟΙΠΑ


ΜΣ.370.1 - Εκκρεμές του Newton μεσαίο προβαλλόμενο

Παρόμοια με την προηγούμενη συσκευή αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος διαστάσεων 80 x 90 x 115 mm. Και με αυτή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε βασικές αρχές της Μηχανικής, όπως είναι η αρχή διατήρησης της ενέργειας και η αρχή διατήρησης της ορμής. Η ειδική βάση στήριξης δίνει τη δυνατότητα να το προβάλουμε σε οθόνη.


 
Τιμή: 12,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: