ΛΟΙΠΑ


ΜΣ.370.0 - Εκκρεμές του Newton μικρό προβαλλόμενο

Με τη συσκευή αυτή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε βασικές αρχές της Μηχανικής, όπως είναι η αρχή διατήρησης της ενέργειας και η αρχή διατήρησης της ορμής. Η ειδική βάση στήριξης και ο τρόπος εξάρτησης των μεταλλικών σφαιρών μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλου


 
Eξαντλημένο - Διαθέσιμο κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας