Μοντέλα Βιολογίας


ΜΟ.400.0 - Μοντέλο DNA

Το μόριο του DNA που προσφέρουμε είναι σχεδιασμός και κατασκευή της εταιρίας μας και αποτελείτε από δυο ή και περισσότερα επίπεδα σπειρών που το κάθε ένα περιέχει τέσσερεις συνδυασμούς, ανά δυο, των βάσεων Α  (Αδενίνη), Τ (Θυμίνη), G (Γουανίνη),  και C ( Κυτοσίνη). Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα ζεύγη (Α Τ), (G C). Ευδιάκριτος είναι ο τρόπος με τον όποιο συνδέονται τα ζεύγη των βάσεων με την συμμετοχή των φωσφορικών ριζών στο σχηματισμό της διπλής έλικας.


 
Τιμή: 43,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: