Μοντέλα μηχανών


ΘΕ.124.0 - Θερμικό αεικίνητο (dringing bird)

Με την εντυπωσιακή αυτή πειραματική διάταξη φαίνεται σε πρώτη φάση να παραβιάζεται η αρχή διατήρηση της ενέργειας, αφού το μοντέλο αυτό φαντάζει ως ένα αεικίνητο πρώτου είδους. Το πουλάκι περιοδικά, και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κινείται σκύβοντας να πιει νερό. Η εξήγηση της λειτουργίας του περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή.


 
Τιμή:19,50
Τιμή προσφοράς: 16,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: