Μοντέλα μηχανών


ΘΕ.123.1 - Μηχανή Garnot ''επάνω στο χέρι''

Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό λειτουργικό μοντέλο θερμικής μηχανής τύπου Carnot με δυνατότητα να λειτουργεί επάνω στην παλάμη του χεριού της. Αποτελείται από ένα χαμηλού ύψους κυλινδρικό δοχείο με διαφανή τοιχώματα στην επάνω επιφάνεια του οποίου είναι στερεωμένος ο κύλινδρος με το πιστόνι κίνησης. Εντυπωσιακή κατά τη λειτουργία της και με πολύ μεγάλο διδακτικό ενδιαφέρον. Προσφέρεται για επίδειξη του τρόπου λειτουργίας μιας πραγματικής μηχανής Carnot καθώς είναι ευδιάκριτες οι διαδοχικές μεταβολές που υφίσταται ο αέρας που βρίσκεται μέσα στον διαφανή κύλινδρο. Μπορεί να λειτουργήσει περιστρεφόμενη κατά την αντίθετη φορά, αλλά θερμαίνοντας την επάνω επιφάνεια του κυλινδρικού δοχείου. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και με θέρμανση της επάνω μαύρης μεταλλικής επιφάνειας του κυλινδρικού δοχείου από τον Ήλιο.


 
Τιμή: 193,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: