Μοντέλα μηχανών


ΜΟ.010.0 - Μοντέλο πετρελαιοκινητήρα

Πρόκειται για ένα μεταλλικό μοντέλο επίδειξης των βασικών αρχών λειτουργίας ενός πετρελαιοκινητήρα. Στο μοντέλο αυτό και στη θέση των μπουζί υπάρχουν μικροί ηλεκτρικοί λαμπτήρες για να δείχνουν τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες δημιουργείται ο ηλεκτρικός σπινθήρας και η έκρηξη του μίγματος καύσης. Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για την επίδειξη των βασικών αρχών λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης.


 
Τιμή: 102,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: