Σύγχρονη Φυσική


ΗΛ.490.0 - Απαριθμητής Geiger – Müller

Για τη μελέτη των φαινομένων της ραδιενέργειας.


 
Τιμή: 311,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: