Ηλεκτρισμός


ΗΛ.710.0 - Γαλβανόμετρο κεντρικού μηδενός

Πολύ ευαίσθητη διάταξη για την επιβεβαίωση της ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος. Διαθέτουμε επίσης πλήρη σειρά ανταλλακτικών για την επιδιόρθωσή τους.


 
Τιμή: 40,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: