Ηλεκτρισμός


ΗΛ.430.0 - Βολτάμετρο τύπου Hoffmann

Ανθεκτική γυάλινη συσκευή δύο τύπων με ή χωρίς βάση στήριξης. Χρησιμοποιείται συνήθως για την ηλεκτρόλυση νερού και την ταυτόχρονη συγκέντρωση του παραγόμενου υδρογόνου και οξυγόνου.


 
Τιμή: 81,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: