Ηλεκτρισμός


ΗΛ.365.0 - Βάση λυόμενου μετασχηματιστή

Χρησιμοποιείται ως βάση στήριξης του λυόμενου μετασχηματιστή.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: