Ηλεκτρισμός


ΗΛ.300.0 - Αιωρούμενα πλαίσια

Για την επίδειξη της αλληλεπίδρασης ρευματοφόρων αγωγών, του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και του κανόνα του Lentz.


 
Τιμή: 13,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: