Ηλεκτρισμός


ΗΛ.200.0 - Διακόπτης απλός μαχαιρωτός

Διατίθενται σε διαφόρους τύπους όπως, απλοί, διπλοί, αντιστροφής. Κατάλληλοι για τα πειράματα ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικής.


 
Τιμή: 13,90
Διαθέσιμο

Ποσότητα: