Μαγνητισμός


ΗΛ.020.0 - Δοκιμαστικό σφαιρίδιο

Συνήθως αποτελείται από μεταλλική σφαίρα με διάμετρο 40 mm περίπου στερεωμένη σε μονωτική ράβδο. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου.


 
Τιμή: 6,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: