Μαγνητισμός


ΜΑ.090.0 - Γραμμικός μαγνητικός επιταχυντής

Με τη συσκευή αυτή γίνεται κατανοητή η έννοια του δυναμικού συστήματος αλληλεπιδρόντων σωμάτων. Αποτελείται από μια σειρά ισχυρών μαγνητών και μικρών μεταλλικών σφαιριδίων. Αρχικά πέφτει και συγκρούεται το πρώτο σφαιρίδιο επάνω στον πρώτο μαγνήτη. Η διαταραχή αυτή μεταδίδεται από σφαιρίδιο σε σφαιρίδιο αλλά με προοδευτικά αυξανόμενη κινητική ενέργεια. Έτσι το τελευταίο σφαιρίδιο στην κυριολεξία εκτοξεύεται με πολλαπλάσια ταχύτητα. Το βασικό όμως ερώτημα είναι το από πού πήρε αυτήν την επιπλέον ενέργεια το εκτοξευμένο σφαιρίδιο. Η παραπέρα διερεύνηση του συστήματος και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μας οδηγεί στη σωστή απάντηση.

 


 
Τιμή: 40,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: