Μαγνητισμός


ΜΑ.080.0 - Μαγνητόμετρο

Το μαγνητόμετρο ΤΜ1 / Teslameter της ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ είναι μια συσκευή με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε και να προσδιορίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια την ένταση του μαγνητικού πεδίου που περιβάλει φυσικούς μαγνήτες και ρευματοφόρους αγωγούς.
Πρόκειται για ένα, και ίσως το μοναδικό, εργαστηριακό όργανο με το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά ενός διανυσματικού φυσικού μεγέθους και κατά συνέπεια να χαρτογραφήσουμε και να αισθητοποιήσουμε την έννοια / μέγεθος που ονομάζουμε μαγνητικό πεδίο. Ακόμα μπορούμε, όπως περιγράφουμε και στον οδηγό χρήσης του οργάνου, να επαληθεύσουμε βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας όπως είναι ο νόμος του Ampere, ή οι μαθηματικές σχέσεις που δίνουν το νόμο εξάρτησης της έντασης του μαγνητικού πεδίου διαφόρων ρευματοφόρων αγωγών.
Επομένως με το μαγνητόμετρο ΤΜ1 μπορούμε να σχεδιάσουμε και να πραγματοποιήσουμε πλήθος εργαστηριακών ασκήσεων και πειραματικών δραστηριοτήτων.
Η λειτουργία του στηρίζεται στο φαινόμενο Hall.


 
Τιμή: 312,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: