Μαγνητισμός


ΜΑ.040.0 - Μοριακοί μαγνήτες προβαλλόμενοι

Μικρή μαγνητική βελόνα με ισχυρή μαγνήτιση σε διάφανη θήκη έτσι ώστε να μπορή να προβληθή με τον προβολέα διαφανειών. Χρησιμοποιόντας ένα αριθμό από αυτές για την αισθητοποίηση των δυναμικών γραμμών ενός μαγνητικού πεδίου καθώς και σε άλλες πειραματικές δραστηριότητες.


 
Τιμή: 2,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: