Μαγνητισμός


ΜΑ.030.0 - Μαγνητική βελόνα μαγνητικής απόκλισης – έγκλισης

Διαθέτει κατάλληλο σύστημα ανάρτησης, που μας επιτρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε άλλοτε ως κοινή μαγνητική βελόνα απόκλισης και άλλοτε πάλι ως μαγνητική βελόνα για τη μέτρηση της γωνίας έγκλισης του μαγνητικού πεδίου της Γης.


 
Τιμή: 43,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: