Μαγνητισμός


ΜΑ.020.0 - Μαγνητική βελόνη σε μαύρη βάση

Συνήθης μαγνητική βελόνα από ισχυρά μαγνητισμένο ατσάλι και με δυνατότητα να περιστρέφεται ελεύθερα επάνω σε ακίδα με πλαστική βάση στήριξης.


 
Τιμή: 9,40
Διαθέσιμο

Ποσότητα: