Μαγνητισμός


ΜΑ.018.0 - Μαγνητική ταινία 1 x 80 cm.

Συνθετική εύκαμπτη μαγνητική ταινία για διάφορες χρήσεις.


 
Τιμή: 3,10
Διαθέσιμο

Ποσότητα: