Μαγνητισμός


ΜΑ.017.0 - Μαγνήτες νεοδυμίου διαφόρων μορφών

Ισχυρότατοι μαγνήτες από νεοδύμιο κυλινδρικοί και πρισματικοί. Για να αποκολλήσετε από μια μεταλλική επιφάνεια χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και τέχνη! Είναι πράγματι εντυπωσιακοί. Εμείς τους χρησιμοποιούμε σε διάφορες κατασκευές όπως είναι η συσκευή του νόμου του Lenz και ο γραμμικός μαγνητικός επιταχυντής. Το τεμάχιο.


 
Τιμή: 7,10
Διαθέσιμο

Ποσότητα: