Οπτική


ΟΠ.235.0 - Απλό φασματοσκόπιο περίθλασης

Είναι φορητό φασματοσκόπιο με φράγμα περίθλασης. Έχει μήκος 10 cm και διάμετρο 2,5 cm περίπου. Η παρατήρηση γίνεται με απευθείας σκόπευση της φωτεινής πηγής, με κατάλληλη εστίαση του προσοφθάλμιου φακού και με αντίστοιχη ρύθμιση της σχισμής.


 
Τιμή: 15,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: