Οπτική


ΟΠ.120.0 - Ισλανδική κρύσταλλος

Χρησιμοποιείται για την επίδειξη του φαινομένου της διπλής διάθλασης φωτεινής δέσμης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κρυσταλλική μορφή του ανθρακικού ασβεστίου.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: